E-DEFTER

E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.

E-Defter koşulları nedir?

  • E-Defterler aylık oluşturulur.
  • İzleyen ayın sonuna kadar ilgili berat alınır.
  • Son aya ait berat, kurumlar vergisi beyanına kadar alınabilir.
  • Geçiş aşamasında önceki kayıtlar da ilk aya ait e-defterde yer alır.
  • Eski kayıtlara ait defterlere ise kapanış tasdiki yapılır.
  • E-Defter ve beratlar T.C. Kanunlarının geçerli olduğu yerde saklanmalıdır.
  • Onay almış (3.parti yazılım veya içsel geliştirilen) bir yazılım zorunludur.

 

 

Onay Almış 3. Parti Yazılımların Örnek Çalışma Şeması: