İstanbul Ticaret Odası Nisan 2016 Fiyat İndeksleri

İstanbul'da 2016 Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1.08, toptan fiyatlar ise yüzde 0.03 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2016 Nisan ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 7.31 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2016 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.49, toptan fiyatlar ise yüzde 4.35 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

 

Bu yılın Nisan ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 10.47, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7.69, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.23, gıda harcamalarında yüzde 0.15, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0.10, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.05 arttı. Aynı dönemde konut harcamalarında ise yüzde 0.21 azalış gerçekleşirken, diğer harcamalarda ise değişim izlenmedi.

 

Bu yılın Nisan ayı itibariyle toptan fiyatlarda ise aylık bazda; madenler grubunda yüzde 7.79, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3.12, inşaat malzemelerinde yüzde 2.79 artış yaşandı. Nisan ayında gıda maddeleri grubunda ise yüzde -2.11, kimyevi maddelerde yüzde -1.15 ve işlenmemiş maddelerde de yüzde -0.20 azalış meydana geldi. Mensucat grubunda ise herhangi bir fiyat hareketi yaşanmadı.

 

 

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ücretliler
Geçinme İndeksi
(1995=100)

Toptan Eşya
Fiyatları İndeksi
(1963=100)

 

2015

Nisan

2016

Nisan

2015

Nisan

2016

Nisan

Bir önceki aya göre (%)

1,90

1,08

0,83

0,03

Bir önceki yılsonuna göre (%)

4,16

3,93

4,39

2,05

Bir önceki yılın aynı ayına göre (%)

10,19

7,49

10,57

4,35

12 aylık ortalamalara göre (%)(*)

9,94

8,71

11,68

7,31

 

 

MART AYLARI İTİBARİYLE

 

12 aylık ortalamalara göre değişim (*)

(%)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İstanbul Ücretliler
Geçinme İndeksi

7,86

7,89

9,20

8,04

9,94

8,71

Toptan Eşya
Fiyatları İndeksi

11,42

13,18

6,15

8,40

11,68

7,31

 

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İstanbul Ücretliler
Geçinme İndeksi

4,63

9,99

7,93

8,30

10,19

7,49

Toptan Eşya
Fiyatları İndeksi

12,95

9,13

4,13

12,28

10,57

4,35

 

Bir önceki yılsonuna göre değişim

(%)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İstanbul Ücretliler
Geçinme İndeksi

2,90

3,84

3,83

5,06

4,16

3,93

Toptan Eşya
Fiyatları İndeksi

7,02

2,02

1,40

4,99

4,39

2,05

 

(*): Cari aya ait indeks değeri dahil geriye dönük 12 aya ait indekslerin ortalamasının, bir önceki 12 aylık indeksler ortalamasına oranlanması ile bulunur.

 

Detaylı tablolar için: www.ito.org.tr