Yazar Köşesi

Ticari Yazılımlar Kurumlarda Kimlere Nasıl Hizmet Etmelidir?

Kurumlardaki, Işletmelerdeki Yönetim Kademeleri Ile Kurumlarda Kullanılan Ticari Yazılımların Bu Kademelere Sağlaması Gereken Faydalardan Ve Her Kademe Için Üretmesi Gereken Bilgi Ve Raporlardan Bahsetmeğe Çalışacağım…

İyi bir yazılım kurumun ihtiyaçları doğrultusunda istenilen detaylarda bilgilerin girilmesine imkân verebilen, girilen bilgilere göre nitelikli bilgi üretebilen ve belirli kurallarla veri otomasyonu sağlayan bir yazılım olmalıdır. Yazılımlar kurumların sinir ağları gibidir. Kurumun tüm birimlerine gömülüdür. Tıpkı vücuttaki sinir ağlarının beyne doğru sinyalleri göndererek vücudun zarar görmesine engel olacak reflekslerin geliştiği gibi kurumlarda da bu tip refleksler gelişmelidir. Yazılımlar bu refleksleri geliştirecek ve kapsayacak nitelikte olmalıdır.

Birinci kademe kurum sahibi, yani patrondur…

Bu kademe, iradenin oluştuğu kademedir. Tüm örgütlerde, teşkilatlarda ya da organizasyonlarda bu kademe mutlaka vardır. Kurumların yaptığı faaliyetlerin sonuçlarından doğrudan patron veya iradeyi tam temsil edenler sorumludur. Bu nedenle irade kademesinin bilgiye olan ihtiyacı kurumları oluşturan diğer tüm unsurlardan çok daha fazladır. İrade için üretilen bilgi sıfır ise diğer kademeler için üretilen bilginin değeri ve anlamı da sıfırdır. Patrona hizmet etmeyen yazılımın herhangi bir meşruiyeti yoktur ve kurumun tamamına hizmet ettiğinden de bahsedilemez. Bu nedenle yazılımlar; 1. Kurumun organizasyon yapısına uygun olarak içi ve dış ilişkileri ile ilgili gerekli tüm bilgileri üretebilmelidir. 2. Kurum stratejilerini belirleyebilmek için gereken sorulara cevap verebilmelidir. Stratejik planlama, yatırımlar ve kaynakların yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgiyi üretebilmelidir. 3. Kurum varlıkları hakkında bilgi üretebilmelidir. 4. En önemlisi kurum iradesinin kolaylıkla, ulaşabileceği, sorgulama yapabileceği basitlikte ve kullanışlılıkta olmalıdır.

İkinci kademe temsil (yönetim) kademesidir…

Bu kademe iradenin teşkilata çizdiği istikameti ve bu istikamet çerçevesinde yapılacak işleri planlayacak, koordine edecek, denetleyecek yönetim kademesidir. Bozuk bir sistemde iyi bir yöneticinin sonuç alması mümkün olmadığı gibi, iyi bir sistemde kötü yöneticilerle de sonuç almak mümkün değildir. Yönetimin evrensel kuralları olmakla beraber, yönetim her teşkilat/kurum için kendine özgü bazı unsurları da içerir. Bu nedenle aynı işi yapan iki teşkilatın yönetim sistematiğinde önemli farklılıklar olacaktır. Bu farklılıklar tabii olarak yönetimin planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetlerinde de değişikliklere neden olacaktır. Bu gerekçeler ışığında yönetim kademesinde yazılımlar;

1- Plan ve bütçe oluşturma ve takibine,

2- İnsan kaynaklarının koordinasyon, gelişim takibi ile tabii olarak başarılarının ölçülmesine,

3- Yasal ve mevzuata uygun faaliyet kurgulama ve takibine,

4- En önemlisi yöneticilerin bir uzman yardımı olmadan raporlama yapabileceği sadelik ve basitlikte denetim ihtiyacını karşılayacak nitelikte bilgi üretmesine imkân sağlamalıdır.

Üçüncü kademe meslek/uzmanlık kademesidir…

Bu kademe, işlerin yapıldığı, kaynakların harcandığı, sonuçların elde edildiği kademedir. Bu kademenin nerdeyse tüm kuralları/standartları evrenseldir. Teşkilatın dinamiklerinden ve kültürden etkilenmesi son derece düşüktür. Günümüzde sunulacak herhangi bir hizmetin standartları hatta bu hizmetin gelişim aşamaları ve bu hizmete sunacak meslek erbabının özellikleri hızla küresel standartlara kavuşmaktadır. Kurum içinde kullanılan yazılımları en yoğu kullanan birimler bu kademede görev yapan kişilerdir. Kurumlara ait tüm bilgilerin yazılıma girişinin yapılması bu kademlerde yapılır. Girilen bilgilerin istenilen nitelikte ve doğru olarak girilmesi doğru raporların alınmasına imkân verecektir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen kapatıp sayfayı yenileyin.